Taisyklės

  • Rezervacija vykdoma tik salone.
  • Norint rezervuoti patikusį kostiumą reikia palikti avansą, kurio dydis 50 proc. nuomos kainos.
  • Atsiimti rezervuotą kostiumą galite dieną prieš savo šventę, grąžinti reikėtų kitą dieną po šventės (išskyrus sekmadienį).
  • Negrąžinant kostiumo sutartu laiku skaičiuojamas papildomas mokestis atitinkantis kostiumo kainą už kiekvieną uždelstą dieną.
  • Avansas gali būti grąžinamas jei pirkėjas atsisako rezervuoto kostiumo likus 3d. iki atsiėmimo datos.
  • Už sugadintą kostiumą, žalos atlygis derinamas individualiai.
  • Grąžinamus kostiumus po šventės valyti nereikia ( jie plaunami ir valomi vietoje).